Molenstraat Oost – Hoogstraat

In het jaar 2009 werden de coffeeshops gesloten. Daarna heeft de provincie 3,5 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor de fysieke aanpak van de Molenstraat. De rijrichting werd veranderd en het openbaar gebied werd ingericht.

De gemeente stelde gevelsubsidie en verbouwingssubsidie voor het CREDO-gebied beschikbaar en bewoners en ondernemers kregen een actieve rol in het buurtmanagement.
Wooncorporatie AlleeWonen kocht (overlast gevende) leegstaande panden op om verdere verpaupering van de buurt te voorkomen.

Deze fysieke aanpak resulteerde in een meer aantrekkelijke omgeving.

De criminaliteitscijfers daalden. Leegstand, parkeer- en geluidsoverlast en het gevoel van onveiligheid behoorden weer meer tot het verleden.

-Stand van zaken mei 2017-
Op een bijeenkomst in september 2016 hebben ondernemers in de Molenstraat (Oost) aangegeven dat zij het gevoel hebben dat alles gefocust is binnen de centrumring en dat bij een aantal transformaties van winkelpanden naar woningen te veel kleine woningen gemaakt zijn, waarin teveel mensen ( tijdelijk) wonen, ook de brandveiligheid zet men grote vraagtekens.
Het aantal bewoners in de Molenstraat is fors (70%) toegenomen.
Er ontstaat zo overlast met parkeerplaatsen ( te veel auto’s ) huisvuil (te veel vuil op straat) en ook het parkeren van fietsen leidt tot onveilige situaties.

Tijdens deze bijeenkomst werden voor bovenstaande problemen oplossingen gevraagd.
Met de binnenstad directie is de afspraak gemaakt dat binnen 2 maanden op deze problemen terug zou worden gekomen. Na enkele verzoeken is tot op heden echter nog geen afspraak gemaakt.
Waar ligt dit communicatie probleem?

De fractie van de Roosendaalse Lijst wil graag de stand van zaken weten ten aanzien van de bovenstaande problemen en heeft hierover de volgende vragen voor het college:
1. Zijn er al acties in voorbereiding, bijvoorbeeld op het gebied van handhaving overlast auto’s en fietsen? ( graag een toelichting bij ja of nee)
2. Zijn er al ontwikkelingen naar woningen met minder woonunits per pand? ( graag een toelichting bij ja of nee)
3. Wordt er inmiddels al gewerkt aan een verbetering van de brandveiligheid van de panden? ( graag een toelichting bij ja of nee)
4. Hoe ziet het college de toekomst voor de Molenstraat-oost en Hoogstraat? Graag een toelichting op uw visie voor dit gebied.

Voor beantwoording, zie link : LINK