Molenstraat-Oost, Hoogstraat

In het jaar 2009 werden de coffeeshops gesloten. Daarna heeft de provincie 3,5 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor de fysieke aanpak van de Molenstraat. De rijrichting werd veranderd en het openbaar gebied werd ingericht. De gemeente stelde gevelsubsidie en verbouwingssubsidie voor het CREDO-gebied beschikbaar en bewoners en ondernemers kregen een actieve rol in het buurtmanagement. Wooncorporatie AlleeWonen kocht (overlast gevende) leegstaande panden op om verdere verpaupering van de buurt te voorkomen. Deze fysieke aanpak resulteerde in een meer aantrekkelijke omgeving. De criminaliteitscijfers daalden. Leegstand, parkeer- en geluidsoverlast en het gevoel van onveiligheid behoorden weer meer tot het verleden.

-Stand van zaken mei 2017-
In september 2016 hebben een tiental ondernemers uit Molenstraat Oost een gesprek gehad met een vertegenwoordiger van het college en een vertegenwoordiger van de binnenstad directie. Daarin is een aantal zaken besproken. Doordat bij een aantal transformaties van winkelpanden naar woningen gekozen is voor kleine wooneenheden is het aantal bewoners in de Molenstraat fors toegenomen( 70%). Zo is er nu overlast van auto’s( parkeerproblemen), overlast van huisvuil (te veel vuil op straat) en ook het parkeren van fietsen leidt tot onveilige situaties. De ondernemers hebben tevens hun zorgen uitgesproken over de brandveiligheid.

Tijdens deze bijeenkomst werden voor bovenstaande problemen oplossingen gevraagd. Met de binnenstad directie is de afspraak gemaakt dat binnen 2 maanden op deze problemen terug zou worden gekomen. Na enkele verzoeken is tot op heden nog geen afspraak gemaakt. Waar ligt dit communicatie probleem? Graag een toelichting.

De fractie van de Roosendaalse Lijst wil graag de stand van zaken weten ten aanzien van de bovenstaande problemen en heeft hierover de volgende vragen voor het college:

1. Zijn er al acties in voorbereiding, bijvoorbeeld op het gebied van handhaving overlast auto’s en fietsen? ( graag een toelichting bij ja of nee)
2. Zijn er al ontwikkelingen naar panden met grotere woonunits ? ( graag een toelichting bij ja of nee).
3. Worden in Molenstraat-oost controles uitgevoerd in het kader van brandveiligheid ? ( graag een toelichting bij ja of nee)
4. Hoe ziet het college de toekomst voor de Molenstraat-oost en Hoogstraat? Graag een toelichting op uw visie voor dit gebied.

Voor beantwoording, zie link : LINK