Muziekhuis en Buurthuizen

Middels Raadsmededeling RM 52B-2015 informeert het college de raad over het besluit om de Suite tot en met het seizoen 2017 – 2018 te gaan exploiteren als een muziekhuis bedoeld voor aanbieders / beoefenaars van muziek- en/of aanverwante activiteiten.

Een citaat uit de Raadsmededeling:
“Om tot een gezonde exploitatie van muziekhuis de Suite te komen voorzien we wel in een verbreding van het aanbod waarbij gedacht wordt aan het eveneens toelaten van andersoortige cultuuractiviteiten. Indien voor de exploitatie noodzakelijk kan verder nog gedacht worden aan het toelaten van andere maatschappelijke activiteiten”.

De Roosendaalse Lijst vermoedt dat door het “brede” gebruik van het muziekhuis activiteiten welke nu nog plaatsvinden in de buurt- en dorpshuizen mogelijk gaan verhuizen naar de het nieuwe muziekhuis. De toch al in zwaar weer verkerende buurthuizen komen hierdoor mogelijk nog verder in de (bezettings-) problemen en zullen hun exploitatie nog moeilijker of zelfs niet meer rond gaan krijgen. De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft daarom enkele vragen.

1. (H)erkent u de zorgen van de Roosendaalse Lijst en zo ja, hoe gaat u deze wegnemen?
2. Heeft u overlegd met wethouder Polderman (buurthuizen) over deze ontwikkeling en zo ja, hoe staat hij hier in?
3. Hebben al buurthuizen gereageerd op deze Raadsmededeling en zo ja, welke en met welke strekking?
4. Het rondkrijgen van de exploitatie van het muziekhuis gaat dus mogelijk ten koste van de exploitatie van de buurt- en dorpshuizen in de dorpen en wijken. Hoe maakt u een afweging tussen beide?
5. Wat kost momenteel de Suite op jaarbasis en wat gaat het muziekhuis vanaf 2016 structureel kosten op jaarbasis?
6. Zijn de geraamde inkomsten bij het muziekhuis reeel en waar zijn deze op gebaseerd?

Voor beantwoording zie link: LINK