Oktoberfest Vrouwenhof

In een artikel in BN/DeStem van vrijdag 21 juli 2017 wordt melding gemaakt van het feit dat het Oktoberfest dit najaar (6 en 7 oktober), volgens de organisator, plaatsvindt in het Vrouwenhof. Het evenement zou gehouden worden op het terrein waar in het najaar tevens werkzaamheden gepland staan voor verbetering van de o.a. de drainage.

De Roosendaalse Lijst is blij met de vele aansprekende evenementen die in onze gemeente georganiseerd worden zoals ook het Oktoberfest, dat al twee edities een groot en mooi succes is.

Over de locatie van dit evenement bestaat bij de Roosendaalse Lijst echter enige twijfel. Bij de voorgaande edities namelijk was steeds sprake van geluidsoverlast, met name buurtbewoners hebben dit zo ervaren. Per brief hebben zij hun ongenoegens kenbaar gemaakt bij het College.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft enkele vragen over dit onderwerp.

1. Is er al een vergunning voor dit evenement aangevraagd en zo ja, is die ook verleend en onder welke voorwaarden en voor welke locatie?
2. Bent u bekend met de klachten inzake geluidsoverlast bij voorgaande edities van het Oktoberfest en zo ja, wat heeft u hiermee gedaan?
3. Worden bij vergunningverlening de inwoners uit de nabije omgeving betrokken en op welke wijze, zo nee, waarom niet?
4. Zijn er toezeggingen aan de buurtbewoners gedaan, en zo ja door wie, inzake de locatie voor toekomstige edities?
5. Vindt u dat de genoemde locatie (Vrouwenhof) geschikt is voor dit evenement? graag een nadere toelichting.
6. Zijn er alternatieve locaties die voor minder overlast zorgen en zo ja welke?
7. Momenteel wordt er gewerkt aan festival- en evenementenbeleid. Wordt hier iets in opgenomen inzake welke locaties geschikt zijn voor welke evenementen?
8. Is het zeker dat de geplande werkzaamheden in het Vrouwenhof helemaal gereed zijn op de genoemde data? (mogelijk uitloop ivm weersomstandigheden?)
9. Na aanleg van een drainage moet deze zich enige tijd “zetten” om goed te functioneren. Is het verstandig om op een juist gerenoveerde grasmat een dergelijk meerdaags evenement met een grote tent en vele bezoekers te laten plaatsvinden en wie is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het terrein?

Voor beantwoording, zie link : LINK