Ongehinderd App

In de Tweede Kamer is overeenstemming bereikt om gebouwen en bedrijven toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Deze verplichting moet ingaan per 1 januari 2017. Het komt erop neer dat bedrijven eenvoudige aanpassingen moeten doen zodat gehandicapten overal toegang hebben.

Hiervoor is de gratis app ‘Ongehinderd’ ontwikkeld. Met deze app kan iedereen op ieder moment van de dag de toegankelijkheid van gebouwen beoordelen zodat zij van tevoren hun locatiekeuze kunnen bepalen, maar ook zelf kunnen toevoegen en beoordelen.

Deze App betekent niet alleen een uitbreiding van de service aan inwoners het biedt ook kansen om inwoners te betrekken bij het onderhouden en verbeteren van de leefomgeving.
Plus gemeente en ondernemers krijgen een beter inzicht over het verbeteren van toegankelijkheid en het bieden van de juiste voorzieningen.
In verschillende steden zoals Emmen, Apeldoorn, Maastricht, Amersfoort, Rotterdam en Den Haag wordt deze app al toegepast.
De Roosendaalse Lijst is van mening dat de App een gereedschap is waar inwoners, ondernemers en moderne overheid op een eenvoudige wijze kunnen samenwerken.

De Roosendaalse Lijst heeft hierover de volgende vragen:

1. Bent u bekend met deze mogelijkheid?
2. Ziet u dezelfde voordelen van het gebruik hiervan zoals RL dat ziet?
3. Gaat u bij de andere gemeenten, waar dit al toegepast wordt , informeren naar hun bevindingen?
4. Zo ja, op welk termijn en op welke wijze gaat u dit terugkoppelen?
5. Zo nee, waarom niet?
6. Bent u bereid om deze mogelijkheid ook toe te passen, al dat niet als proef, in onze gemeente?
7. Zo ja, op welk termijn, zo nee, waarom niet..

Voor beantwoording, zie link : LINK