Onkruidbestrijding op verhardingen

Het straatbeeld in onze gemeente lijkt steeds groener te worden. Op zich is dat niet verkeerd, ware het niet dat het ook steeds groener wordt op de verkeerde plekken. Het onkruid tiert welig, uiteraard gevoed door het ideale weer hiervoor (warm en vochtig). Vooral op en tussen de verhardingen zien we een explosieve groei.

Het zicht wordt er hierdoor allerminst fraaier op en de openbare ruimte is door dit ongewenste groen geen visitekaartje voor onze gemeente. Ons bereiken dan ook de nodige opmerkingen over dit onderwerp vanuit de wijken en dorpen.

De Roosendaalse Lijst heeft daarom een aantal vragen:

1.Herkent u de bovenstaande geschetste ontwikkeling en zoja, wat vindt u hiervan?
2. Vanaf dit jaar bestrijdt ui het onkruid op een andere wijze (zonder gif). Wat zijn uw ervaringen met deze nieuwe werkwijze? Graag een toelichting hierop.
3. Zijn er andere vormen van onkruidbestrijding welke mogelijk effectiever werken en zo ja, bent u bereid ervaringen van andere gemeenten te polsen?
4. Onkruidbestrijding op verhardingen wordt uitgevoerd op C-niveau. Wat kost het extra per jaar om dit te verhogen naar B-niveau?

Voor beantwoording, zie link : LINK

Op dit moment (8-8-2016) is men volop aan het borstelen onder andere in Wouw.

onkruid borstelen in Wouw