Ontslagen thuiszorg DAT – Roosendaal

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft vernomen dat “De Algemene Thuiszorg” uit Roosendaal, afgekort “DAT”, per 1 juli 2017 niet meer wordt ingezet voor huishoudelijke hulp in het kader van de WMO. Wij hebben tevens vernomen dat hierdoor 120 medewerkers uit Roosendaal hun baan dreigen te verliezen en dat ook ruim 500 cliënten van de ene op de andere dag personeel van een ander bedrijf (Axxicom uit Schiedam) over de vloer krijgen. Vaak is er tussen de medewerkers en de cliënten inmiddels wel een vertrouwensrelatie opgebouwd die plots gaat verdwijnen. Volgens info vanuit DAT zou de reden van dit besluit gelegen zijn in het feit dat het Schiedamse bedrijf bij de gunning op onderdelen net iets beter scoorde dan DAT uit Roosendaal.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft over deze materie een aantal vragen:

1. Klopt het dat per 1 juli 2017 DAT niet meer wordt ingezet voor huishoudelijke hulp in het kader van de WMO en dat deze zaken worden overgenomen door een bedrijf uit Schiedam?
2. Door deze overgang komen ongeveer 120 medewerkers uit Roosendaal op straat te staan. Wat vindt u hiervan, mede ook in het kader van het EAP en de doelstellingen die daarin vermeld staan om meer Roosendalers aan een baan te helpen?
3. Ruim 500 cliënten krijgen nu een andere medewerker over de vloer. De vertrouwensrelatie die opgebouwd is met de medewerkers van DAT verdwijnt hierdoor van de ene op de andere dag. Wat vindt u hiervan?
4. Is continuïteit van zorg voor de cliënten gegarandeerd a.g.v. deze overgang?
5. Kunt u aangeven op basis waarvan de gunning niet naar DAT is gegaan, maar naar het bedrijf uit Schiedam?
6. Is de aanbesteding al definitief gegund of zijn er nog bezwaarmogelijkheden voor DAT en zo ja, welke?

Voor beantwoording, zie link : LINK