Ontsluiting Tolberg

Onlangs zijn door u drie mogelijke varianten gepresenteerd voor de ontsluiting van de Tolberg. Een nieuwe ontsluitingsweg in combinatie met de komst van het Bravis ziekenhuis geeft extra verkeersdruk, dat is onvermijdelijk. Zoals u wellicht weet ligt in de nabijheid van alle drie de varianten basisschool “De Wingerd”.

De ouders van de leerlingen en de leiding van de school maken zich ernstige zorgen om de veiligheid, zeker als het op de weg naar hun school nog veel drukker gaat worden dan nu al het geval is.

Ook uit Wouw en Wouwse Plantage horen we ongeruste geluiden, met name over de enorme toename van het verkeer rondom de afslag Wouw-Wouwse Plantage. Omliggende bewoners willen dan ook beter worden “meegenomen” in de communicatie rondom het proces bij de totstandkoming van deze weg en de aansluiting op de Plantagebaan in Wouw.

Bewoners uit het Noordelijke deel van Nispen  (de gebieden bij de Brembosch en het Everland) willen graag directe communicatie ontvangen aangaande hun directe ontsluiting noordwaarts.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft dan ook enkele vragen:

1.   Bent u bekend met de ligging van Basisschool “de Wingerd” ten opzichte van de drie varianten en zo ja, deelt u de geuite zorgen omtrent de verkeersveiligheid? 
2.   Wat gaat u doen om de veiligheid van de schoolgaande kinderen en medewerkers van deze school ook na de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg te garanderen?
3.   Bent u bereid omwonenden van de nieuw aan te leggen ontsluiting, met name bij het nieuwe knooppunt tussen Wouwse Plantage en Wouw en tevens bij de Brembosch en het Everland te Nispen, te voorzien van directe communicatie via bijvoorbeeld brieven, zoals u ook reeds doet bij de directbetrokkenen uit de Tolberg? Zo ja, vanaf wanneer, zo nee, waarom niet?

Voor beantwoording, zie link : LINK