Onzekerheid situatie Norbertus – Gertrudis college

Vanuit BN/De Stem hebben we de afgelopen periode flarden van informatie gehad over de vergaande samenwerking tussen het Norbertus- en Gertrudiscollege. Voor duizenden ouders en kinderen in groep 7 en 8 brengt dit veel vragen en zorgen met zich mee. Het scenario dat jouw kind jarenlang onderwijs krijgt in noodgebouwen, tussentijds moet verhuizen of door de situatie bij het Norbertus/Gertrudis er straks massaal wordt ingeschreven bij het JTC met alle gevolgen van dien, houdt veel ouders en kinderen bezig. Het plaatsingsadvies voor het voortgezet onderwijs laat ook niet lang meer op zich wachten voor groep 8 en over slechts een paar maanden moeten deze leerlingen zich inschrijven op het Gertrudis, Norbertus of JTC.

We hebben over deze ontwikkelingen de volgende vragen:

1. Wat vindt u van de onzekerheid die voor ouders en leerlingen van de groepen 7 en 8 op het basisonderwijs heerst rondom de plannen voor een fusie/samenwerking tussen het Norbertus- en het Gertrudiscollege? Hoe denkt u ervoor te zorgen dat er snel duidelijkheid komt in deze situatie, zodat de kinderen en ouders van achtste groepers tijdig weten welke weloverwogen keuze ze kunnen maken voor de toekomst?

2. Door de onzekerheid rondom verbouw/nieuwbouwplannen neigen veel ouders ernaar om voor zekerheid te kiezen en hun kind in te schrijven bij het JTC. Het JTC heeft nu al te maken met een (te) grote toestroom waardoor huisvesting van leerlingen steeds verder onder druk komt te staan. Hoe kijkt u hier tegenaan? Welke rol ziet u voor uzelf weggelegd in een mogelijk gesprek met de drie scholen (OMO en JTC) om de nieuwe situatie goed op elkaar af te stemmen?

3. We vernemen uit BN/De Stem van 1-10 jl. dat de gemeente al in onderhandeling is met het Norbertus-Gertrudiscollege over het ‘doorsluizen van miljoenen voor vervangende nieuwbouw’. Wanneer wordt de gemeenteraad hiervan op de hoogte gesteld en wanneer krijgen ouders en leerlingen hier duidelijkheid over?

Voor beantwoording, zie link : LINK