Opbrengst boetes boa’s

Gemeenten lopen sinds begin dit jaar miljoenen euro’s mis aan inkomsten uit boetes voor foutparkeerders, wildplassers en afvaldumpers. Tot 1 januari 2015 kregen gemeenten nog een bedrag per boete die was uitgeschreven door een gemeentelijke boa (buitengewoon opsporingsambtenaar). Die vergoeding heeft het Rijk nu afgeschaft, waardoor de volledige opbrengst van bekeuringen rechtstreeks naar de schatkist gaat. De gemeenten echter betalen wel de boa’s.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft naar aanleiding van bovenvermelde ontwikkeling enkele vragen.

1. Wat vindt u van deze maatregel vanuit het Kabinet?
2. Is deze maatregel al definitief of is hiertegen nog bezwaar mogelijk, bijvoorbeeld via de VNG?
3. Hoeveel boa’s heeft de gemeente Roosendaal in dienst?
4. Hoeveel inkomsten aan boetes inde de gemeenten Roosendaal in 2014?
5. Hoe gaat de gemeente Roosendaal het gemis aan deze boetes compenseren in de begroting?
6. Bestaat de mogelijkheid dat u boa’s gaat ontslaan a.g.v. deze maatregel?
7. Indien ja, hoe wordt het dan ontstane handhavingsprobleem opgepakt?

Voor beantwoording, zie link: LINK