Openbare toiletten

Uit het artikel in BN/DeStem ‘Roosendaal blijkt een verre van toiletvriendelijke stad te zijn’ blijkt dat de gemeente Roosendaal volgens de Maag Lever Darm Stichting en twaalf andere maatschappelijke organisaties niet toiletvriendelijk is.

Naar aanleiding van dit artikel heeft de Roosendaalse Lijst en de fractie Wezenbeek de volgende vragen:

1. Bent u het eens met dit artikel? Zo ja, wat zijn de acties die u gaat uitzetten om in de toekomst een toiletvriendelijke stad te worden. Zo nee, waarom niet?
2. Bent u bereid om bijvoorbeeld met de NS in gesprek te gaan om ook daar een toilet voorziening te creëren, zodat reizigers hier gebruik van kunnen maken. Zo nee, waarom niet?
3. Hoe staat het met unaniem aangenomen motie op 21 juli 2016 Openbare toiletten  in Roosendaal?

Voor beantwoording, zie link : LINK