Openingstijden- dagen Millieustraat

In 2016 is een motie van de Roosendaalse Lijst aangenomen inzake onderzoek naar verruiming openingstijden-/dagen voor de milieustraat.

Nu de plannen voor een nieuwe milieustraat in voorbereiding zijn (zie ook het onlangs aangeboden Raadsvoorstel) vragen we ons af of het bedoelde onderzoek al heeft plaatsgevonden en wat de resultaten hiervan zijn. De resultaten zouden wat ons betreft dan meteen van toepassing kunnen worden verklaard bij ingebruikname van de nieuwe milieustraat.

Indien er inderdaad gekozen wordt voor verdere verruiming biedt dit niet alleen meer service en gemak voor onze inwoners; het zou tevens extra werkgelegenheid bieden.

Wij hebben derhalve enkele vragen:

1. Is het bedoelde onderzoek al uitgevoerd en zo ja, met welk resultaat?
2. Indien nee, wanneer denkt u het onderzoek af te ronden?
3. Voert u dit onderzoek samen uit met Halderberge? Graag een toelichting.
4. Is de opening van de nieuwe milieustraat volgens u een mooie gelegenheid om vanaf dan de eventuele verruiming van de openingstijden in te laten gaan?
5. Ruimere openingstijden biedt meer werkgelegenheid en meer kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bent u het hiermee eens en zo ja, vormt dit een extra argument voor een verruiming van de openingstijden?

Voor beantwoording, zie link : LINK