Openingstijden Millieustraat Roosendaal

We leven steeds meer in een 24-uurseconomie. Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de bereikbaarheid en openingstijden van bedrijven, winkels, instellingen en dienstverlenende instanties.

De behoefte groeit om datgene te doen wat men van plan is te doen op de tijden die het individu het best schikt en dat kan voor iedereen anders zijn. Winkeliers zijn bijvoorbeeld hierdoor steeds langer en vaker open, medewerkers werken steeds meer flexibel en ook steeds vaker niet-locatie gebonden zodat ze hun tijd volledig zelf kunnen indelen.

Als we kijken naar de openingstijden van de milieustraat van Saver, waar inwoners van de gemeente Roosendaal gebruik van kunnen maken, dan zijn deze vrij beperkt en niet met voornoemde ontwikkeling meegegroeid: deze openingstijden zijn namelijk:

– Dinsdag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 16.30 uur.
– Gesloten dus in de avonduren en op zondag/maandag en op zon- en feestdagen.

De Roosendaalse Lijst heeft daarom een aantal vragen:
1. Herkent u de 24-uurseconomie ontwikkeling met steeds meer flexibiliteit en wat vindt u hiervan?
2. Vindt u in dat kader de bereikbaarheid/openingstijden van de milieustraat niet erg beperkend omdat deze bijvoorbeeld nooit in de avonduren en nooit op zondag en maandag open is?
3. Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u van plan of bereid de openingstijden te gaan verruimen, per wanneer en in welke mate?
4. Heeft een eventuele verruiming van de openingstijden gevolgen voor de tarieven afvalstoffenheffing en zo ja, in welke mate?

Voor beantwoording, zie link : LINK