Overlast Molenstraat – 1 jaar later

Via een aantal bewoners van de Molenstraat ontvíngen uw ambtenaren en wij 15 juli een
uitgebreide mail met klachten over zaken welke de leefbaarheid sterk verstoren en gevaarlijke situaties veroorzaken. In augustus 2015 heeft de Roosendaalse Lijst over dezelfde situatie ook al vragen gesteld.
Wij hadden de indruk dat het daarna beter ging. Uit de mail van de bewoners kan nu duidelijk opgemaakt worden dat er weinig of niets veranderd is.

Problemen worden veroorzaakt door vrachtwagens welke de winkels bevoorraden (waar eigenlijk geen plaats voor is) vanaf de Molenstraat. Dit veroorzaakt opstoppingen, ergerníssen en gevaarlijke situaties voor passerend verkeer. Ook bezoekers van winkels parkeren vaak kris/kras hun auto’s op de stoep, voor uitritten, brandgangen of gewoon op de weg. Daarnaast is er sprake van enorme vervuiling, openbaar urineren, dronkenschap en ronkende motoren. Aangezien de winkels dagelijks tot 22.00 uur open zijn duurt de overlast tot minimaal deze tijd. Ook op andere plekken in de Molenstraat kan men ongezien illegale zaken ondernemen en rotzooi achter laten.
Tevens wordt geklaagd over het parkeren voor de entree van Hogestede.

De Roosendaalse Lijst heeft onderstaande vragen hierover:

1. Welke acties heeft u reeds ondernomen om op deze gevaarlijke en overlast gevende situaties te handhaven?
2. De bewoners geven aan dat de overlast vooral in de avonduren plaatsvindt (met name tussen 18.00 en 22.00 uur). Wordt op deze tijdstippen ook gehandhaafd?
3. De bewoners vinden bovendien dat er slecht gecommuniceerd wordt door gemeente, politie/handhaving en Saver. Herkent u dit beeld en wat gaat u daar aan doen?
4. Heeft u kennis genomen van de eerder door bewoners aangedragen mogelijke oplossingen en ziet u mogelíjkheden om daar gevolg aan te geven?

Voor beantwoording, zie link : LINK