Parkeerbeheer

De Roosendaalse binnenstadsondernemers hebben onlangs een mail gekregen over de aanschaf van een kortingsmodule waarmee ze aan hun klanten parkeerkorting uit kunnen delen. De mail, waarin de aanschafprijs van €950,- resp. €1300,- staat vermeld, verbaasde merendeel van de ondernemers. Door dit voorval heeft de Roosendaalse Lijst contact met de binnenstadsdirectie opgenomen over de totstandkoming van dit plan. De binnenstadsdirectie gaf hierop aan dat zij niet op de hoogte zijn van het invoeren van de kortingsmodule voor parkeren, maar wel dezelfde signalen opvingen als de Roosendaalse Lijst.

Normaliter kunnen de binnenstadondernemers gebruik maken van uitrijkaarten om hun klanten tegemoet te komen in de parkeerkosten. Nu dient er eerst een forse investering plaats te vinden om dit in de toekomst te kunnen blijven doen. De Roosendaalse Lijst is van mening dat de uitrijkaarten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad en vindt dat de gemeente de kosten van een nieuw parkeersysteem niet in de schoenen van de ondernemer mag schuiven.

Vanwege de vele vragen die dit nieuwe parkeersysteem oproept vragen wij u het volgende:

1. Waarom is er besloten om over te gaan op een nieuw systeem waardoor ondernemers flink moeten investeren om een korting te geven die voorheen gratis gegeven kon worden?
2. In hoeverre is de bedenking en invoering van dit systeem in samenspraak gegaan met de binnenstadsondernemers/binnenstadsdirectie?
3. Deelt u de mening van de Roosendaalse Lijst dat de uitrijkaarten een middel zijn om meer auto’s naar de parkeergarages te leiden, rekening houdend met de drukte van het straatparkeren in de avonden?
4. Zijn er alternatieven op dit systeem, waardoor ondernemers niet te hoeven investeren? Zo ja, welke?
5. Bestaat er de mogelijkheid om de uitrijkaarten te behouden? Zo nee, waarom niet?

Voor beantwoording, zie link : LINK