Parkeerproblemen Plein40

De fractie van de Roosendaalse Lijst ontving onderstaande oproep:

Graag wil ik uw aandacht vragen voor de toenemende parkeerproblemen in Burg. Schoonheijtstraat.

De eerder met de buurtbewoners gemaakte afspraken in het kader van het Bestemmingsplan Centrum Noord / Uitwerking bouwplannen WVS-terrein door projectontwikkelaar Heijmans, worden niet gerespecteerd.

Deze afspraken zijn in samenspraak met de gemeente Roosendaal gemaakt en betroffen onder andere het realiseren van 13 extra openbare parkeerplaatsen én een speelvoorziening.

Sinds de bouw van Plein40 is gestart blijkt dat de gemeente niets van de afspraken wil weten en heeft ingestemd met verschillende verzoeken van de projectontwikkelaar Maas-Jacobs die zelfs leiden tot een structurele vermindering van het beschikbare aantal parkeerplaatsen voor de buurtbewoners. De speelvoorziening kan de buurt überhaupt op haar buik schrijven.

Oorspronkelijk zou het tekort aan parkeerplaatsen in de buurt worden opgelost door extra openbare parkeerplaatsen op het WVS-terrein waar ook buurtbewoners gebruik van zouden mogen maken. Deels waren deze parkeerplaatsen een compensatie voor het verlies van parkeerplaatsen door de ontwikkeling van woningen en appartementen op het WVS-terrein en deels om de parkeerdruk in de buurt te verlagen en dichter bij de parkeernorm te komen.

Bij de ontwikkeling van Plein40 is echter besloten dat het binnenterrein een afgesloten parkeerplaats wordt, de buurtbewoners kunnen daar dus niet parkeren. Wel neemt het aantal beschikbare plaatsen in de Burg.Schoonheijtstraat af (er moet immers toegang verschaft worden tot Plein40) die met instemming van de gemeente gemakshalve maar niet gecompenseerd hoeven te worden. Verder is door de gemeente ingestemd met ondergrondse vuilcontainers voor de bewoners van Plein40, maar uiteraard moeten deze vuilcontainers in de Burg.Schoonheijtstraat worden gerealiseerd en ook dat zal twee tot drie parkeerplaatsen kosten.

Conclusie: Met de komst van Plein40 krijgen de nieuwe bewoners de lusten en de zittende buurtbewoners slechts de lasten. Eerdere afspraken worden aan de laars gelapt.

De gemeente Roosendaal stemt met alle verzoeken van de projectontwikkelaar in zonder zich te willen realiseren dat de belangen van de zittende bewoners worden geschaad. Over de wijze waarop de grondvervuilingsproblematiek is afgehandeld, zullen we het maar helemaal niet hebben.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft daarom onderstaande vraag aan het College:

1. Herkent u zich in de hetgeen hierboven geschetst is en zo ja, gaat u hierop nog actie ondernemen, welke actie en op welke termijn? Zo nee, waarom herkent u zich niet in het geschetste en gaat u derhalve ook geen extra actie ondernemen?

Voor beantwoording, zie link : LINK