Parkeren vrachtwagens vanuit Bergen op Zoom

Geparkeerde vrachtwagens en hun chauffeurs veroorzaken veel overlast op bedrijventerreinen in Bergen op Zoom, met name op Noordland. Chauffeurs laten veel rommel achter Er worden maatregelen getroffen om deze vrachtwagens vanaf nu te weren. In Bergen op Zoom is nog geen vrachtwagenparkeerplaats met voorzieningen. Bergen op Zoom geeft nu het advies aan de chauffeurs uit te wijken naar het parkeerterrein bij de Wouwse Tol, Chauffeurscafé Het Anker in Wouw en de officiële vrachtwagenparkeerplaats op de Borchwerf in Roosendaal. De laatste twee locaties zijn dus in onze gemeente.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft over dit “uitwijkadvies” enkele vragen:

1. Bent u op de hoogte gebracht van de mogelijke komst van extra vrachtwagens naar onze gemeente vanwege het weren hiervan door buurgemeente Bergen op Zoom en het doorsturen naar parkeermogelijkheden in onze gemeente ?

2. Wat vindt u van deze mogelijke extra toeloop, vooral met buitenlandse chauffeurs, gelet op de negatieve ervaringen hiermee in Bergen op Zoom, of ziet u het als een kans?

3. Biedt de truckparking in Roosendaal nog ruimte en zo ja, onder welke voorwaarden kunnen “dagjeschauffeurs” daar parkeren?

4. Het parkeerterrein bij Het Anker staat bijna dagelijks iedere avond vol. Leidt nog meer toeloop niet tot verkeersonveilige situaties ter plekke (Wouwbaan)?

5. Neemt u een afwachtende houding aan op hetgeen er gebeuren gaat of gaat u pro-actief te werk en zo ja, hoe?

Voor beantwoording, zie link : LINK