Planning activiteiten in dorpen en wijken

WiFiIn het weekend van 11 en 12 juli jl. vonden gelijktijdig allerlei festiviteiten plaats in Heerle, Nispen, Moerstraten en Wouw. (o.a. jaarmarkt/braderie/muziekfeesten). Vorig jaar ontstond er ook al enige commotie vanwege het elkaar overlappen van gelijksoortige activiteiten in Roosendaal en Nispen (jaarmarkt/braderie). Hoewel de organisatoren zelf verantwoordelijk zijn voor de data waarop ze iets plannen en de gemeente hierbij in feite geen andere rol heeft dan de vergunningverlening, zou enige coördinatie hierbij mogelijk op zijn plaats zijn. De Roosendaalse Lijst is van mening dat organisatíes elkaar meer op zouden moeten zoeken om overlappingen van gelijksoortige evenementen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook zou de VVV hierbij een meer sturende rol kunnen en moeten vervullen.

De Roosendaalse Lijst is overigens erg blij met alle levendigheid in de wijken en dorpen maar is ook van mening dat deze activiteiten elkaar niet (onbewust) zouden moeten beconcurreren. Juist daarom is goede afstemming nodig.

Over deze afstemming heeft de fractie van de Roosendaalse Lijst vragen:

1. Is het College het eens met de stelling van de fractie van de Roosendaalse Lijst dat er een betere afstemming tussen de activiteiten in de wijken en dorpen zou moeten plaatsvinden en zo ja, waarom, zo nee, waarom niet?
2. Ziet het College hier voor haar een bepaalde (coördinerende en/of sturende) rol weggelegd, zo ja welke en zo nee, waarom niet?
3. Zou de VVV volgens u een wat prominentere rol hierin mogen vervullen en zo ja, welke en hoe zou dit dan vormgegeven kunnen worden? (wij verwijzen hierbij naar het vastgestelde evenementenbeleid en de beschreven rol/taak van de VVV m.b.t. coördineren data evenementen)
4. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe gemeentelijke website. Is het College bereid een soort van activiteitenplanning/-kalender op deze site te plaatsen, zodat iedereen in één oogopslag kan zien wat er op welke datum te doen is in onze gemeente?

Voor beantwoording zie link, LINK