Pokemonsterverbond

Eens in de zoveel tijd komt er iets voorbij wat heel veel mensen aanspreekt. In 2016 is dat Pokemon Go. Nog voor het officieel uit was in Nederland speelden al honderdduizenden mensen het spel via een speciaal daarvoor aangemaakte buitenlandse account. Nu het officieel uit is in Nederland hebben we het over miljoenen spelers. De media staan er vol van. En in diverse gemeenten zijn al raadsvragen gesteld over dit spel (Googlet u ook vooral raadsvragen en Pokemon Go voor voorbeelden hiervan). Er zijn bijvoorbeeld vragen gesteld over de veiligheid, zoals: – letten de spelers wel goed genoeg op in het verkeer? – respecteren ze wel de grenzen van andermans tuinen? Uiteraard zijn dat terechte vragen, maar Pokemon Go biedt ook legio kansen. Ook voor onze gemeente. Hoewel het spel eigenlijk nog in zijn kinderschoenen staat is het al een succes. Het leidt al tot meer verbinding tussen spelers, men spreekt elkaar aan zonder dat ze elkaar kennen. Het lijkt ook kansen te bieden om onze gemeente (tijdelijk) extra te promoten door slim in te spelen op deze hype. Dat kunnen ondernemers zelf initiëren, maar de gemeente kan hierbij ook een rol spelen. Idealiter werken onze ondernemers en de gemeente uiteraard samen. Door bijvoorbeeld te investeren in ‘Lure Modules’ komen er grote hoeveelheden Pokemons naar onze gemeente wat zal leiden tot meer bezoekers.
Het zomerreces staat voor de deur (red.: deze vraag is voor het zomerreces ingediend). De toeristen dus potentieel ook. Als Roosendaal nu niet snel op de Pokemon-trein stapt verliezen we mogelijk weer een belangrijke verbinding. Pokemon Go biedt legio kansen voor het college en het bedrijfsleven. Op het gebied van veiligheid tot het bestrijden van eenzaamheid. Van cultuur tot Citymarketing. Van toerisme tot buurtpreventie. En waar meer gelopen wordt in de gemeente groeit ook minder onkruid, zo blijft dit grijs ook vanzelf grijzer. Wij vragen het college of zij net als ons kansen ziet voor Roosendaal met behulp van Pokemon Go en of het college bereid is deze kansen proactief – met de markt – te onderzoeken en eventueel te (helpen) implementeren.
Het is van belang dat we op korte termijn met ideeën komen. De hype is er nu, deze hype biedt nu kansen.

Voor beantwoording, zie link : LINK