Regeldruk bij re-integratie voor Roosendaalse werkgevers omlaag?

UWV en Werkplein werken samen in het Werkgevers Service Punt. Er worden van beide instanties werknemers (met een arbeidsbeperking) geplaatst bij Roosendaalse werkgevers.

Het doel is één aanspreekpunt voor de werkgevers vanuit beide organisaties waardoor er minder administratieve druk en minder verschillende regels zijn voor werkgevers.

Ook de werkgevers in onze arbeidsmarktregio hebben de uitdrukkelijke wens uitgesproken dat de gemeenten met een uniform aanbod op het gebied van re-integratie aan de slag gaan. Ook UWV heeft echter een re-integratie aanbod.

We hebben de volgende vragen:

1. Wat zijn de verschillen tussen het vernieuwde aanbod vanuit het werkplein en het aanbod vanuit UWV op de vlakken van regelgeving, en op de vlakken van bepalingen en vergoedingen bij de loonkostensubsidie, de no-risk polis en (interne) jobcoaches?

2. Indien er verschillen zijn, kunt u dan het volgende toelichten:
a. Hoe ervaren de contactpersonen vanuit WSP deze verschillen en hoe werkbaar is dit?
b. Hoe ervaren de werkgevers deze verschillen qua administratie, regeldruk en loonwaardebepaling?
c. Bent u bereid vanuit WSP de ervaringen met verschillende regelingen te enquêteren onder de WSP contactpersonen en onder de werkgevers en brengt u ons daarvan op de hoogte? Zo ja, op welke termijn?

Voor beantwoording, zie link : LINK