Roosendaal 750 jaar

Volgend jaar viert Roosendaal haar 750 – jarig bestaan en dat mag en moet gevierd worden.

Afgelopen jaren heeft de voltallige gemeenteraad al ingestemd om een budget van € 200.000 te
reserveren voor deze unieke gebeurtenis voor onze inwoners van Roosendaal.

In het raadsvoorstel wordt een extra budget van € 300.000 gevraagd alsmede een garantstelling voor
deze viering ad € 250.000. In de bijlagen kunnen we lezen dat ergens in oktober een aangeklede
informatieavond voor bedrijven wordt gehouden om zo gelden voor het 750-jarig bestaan los te weken

Hierover hebben de VLP en de Roosendaalse Lijst de navolgende vragen;

1. Is het college niet bang, dat indien de raad al de garantstelling voor € 250.000 heeft
afgegeven voordat deze informatieavond wordt gehouden, er minder gelden zullen worden
opgehaald omdat men weet dat het geld toch al beschikbaar is? Graag een gemotiveerd
antwoord.

2. Door gelden vanuit derden binnen te halen is hier sprake van cofinanciering. Het geeft het
samen optrekken van gemeente en sponsors aan. Hoe staat het college in de gedachte, om
iedere euro die met een soort “Crowdfunding of inzamelingsactie” voor het feest van 750 jaar
Roosendaal wordt binnengehaald, te verdubbelen tot het benodigde bedrag is bereikt?

Voor beantwoording, zie link : LINK