Roosendaal Wielergemeente

Roosendaal wielergemeente en leemte in wielerkalender

De Roosendaalse Lijst vindt dat de gemeente Roosendaal een prachtige wielerkalender heeft. Wielrennen is één van de populairste sporten en wellicht volkssport nummer één. Roosendaal zelf kent onder meer de profronde De Draai van de Kaai, de Nationale Jeugdronde, de Volksronde en de kermiskoers voor amateurs. In de dorpen kunnen we terecht voor de Ronde van Heerle, de Ronde van Nispen en de Hel van de Pin in Wouwse Plantage. Stuk voor stuk prachtige wielerevenementen die samen Roosendaal tot een ware wielergemeente maken. Al deze activiteiten zijn overigens onlangs samengegaan in een wielerplatform dat op initiatief vanuit de Roosendaalse gemeenteraad tot stand kwam; dit met als doel nog meer tot onderlinge samenwerking en kennisdeling te komen. De Roosendaalse Lijst steunt deze ontwikkeling van harte.

Ondanks al deze mooie wieleractiviteiten is eigenlijk de kalender niet compleet. Het grootste dorp van de gemeente Roosendaal, Wouw, heeft geen jaarlijks terugkerend wielerevenement/-wedstrijd binnen haar dorpsgrenzen. In een ver verleden waren er vele wielrenactiviteiten zoals amateur- en profkoersen, maar deze bloeiden eind jaren tachtig dood. Daarnaast waren er wedstrijden voor BWF’ers en vrije trimmers, maar ook deze wedstrijden behoren inmiddels tot een ver verleden. Gelukkig is er nog wel een grote Wouwse wielervereniging (de Molenrijders) die jaarlijks mooie activiteiten organiseert zoals gezinstochten, toertochten en ATB-tochten, maar een echte wieler-wedstrijd in het dorp zelf ontbreekt.

Het zou derhalve volgens de Roosendaalse Lijst mooi zijn als het dorp Wouw de Roosendaalse wielerkalender nog completer kon maken. Wouw is een schitterend dorp waar een mooi parcours te maken valt. Wat voor wedstrijd het dan zou moeten worden? Een profkoers is tegenwoordig onbetaalbaar en de Draai van de Kaai is al een uniek evenement. Wellicht een ronde specifiek voor alle jeugdcategorieën? Die is er nog niet in onze gemeente. Mogelijk zijn er ook nog andere onderdelen van de wielersport denkbaar, zolang het maar een mooie aanvulling, en zeker geen concurrentie, is voor de reeds bestaande Roosendaals Wielerkalender.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft over deze materie en over Roosendaal als wielergemeente enkele vragen:

1. Is inmiddels het recent geïnitieerde en opgerichte wielerplatform al volledig van de grond gekomen en zo ja, wat zijn nu de functies/taken van dit platform en wat is de rol van de gemeente nog hierin?
2. Hoeveel investeert de gemeente jaarlijks in de wielersport en welke activiteiten ontplooit u daarmee voor de wielersport en acht u dat voldoende om Roosendaal als wielerstad voldoende prominent op de kaart te zetten en te houden?
3. Hoe is de samenwerking met de twee andere wielergemeenten Woensdrecht en Rucphen en staan is in dat verband nog gezamenlijke activiteiten op de rol en zo ja welke?
4. De Provincie Noord Brabant wil in 2019 of 2020 de Vuelta (Ronde van Spanje) naar Brabant halen. Zou de gemeente Roosendaal hier een bepaalde rol in willen spelen en zo ja, welke?
5. Roosendaal profileert zich volgens de Roosendaalse Lijst terecht als wielergemeente. Vindt u ook dat daar mogelijk nog een wielerevenement, en dan met name in Wouw, aan toegevoegd zou kunnen worden ter aanvulling van het totale plaatje en zo ja waarom, zo nee, waarom niet?
6. Bent u bereid de organisatie van een mogelijk nieuw wielerevenement in Wouw te promoten, te faciliteren en te ondersteunen (wellicht met behulp van het wielerplatform) en zo ja, op welke wijze?
7. Heeft u hierbij zelf nog een voorkeur voor een extra nu nog ontbrekend wielerevenement in onze gemeente en zo ja, welk?
8. Zijn er verder nog ontwikkelingen te melden op wielergebied in relatie tot onze gemeente en zo ja welke?

Voor beantwoording, zie link : LINK