Scenario’s peuteropvang

Tijdens de behandeling in de commissie van de scenario’s Peuteropvang vermeldde de wethouder,
dat het uurtarief van SPR van € 6.89 naar € 8.85 is verhoogd.

De Roosendaalse Lijst heeft in de commissie de positie van andere aanbieders, waaronder Kober en VVE gecertificeerde gastouders, onder de aandacht gebracht.
Wethouder Verbraak heeft toegezegd dat ook ouders die peuters plaatsen bij een VVE gecertificeerde instelling gecompenseerd zullen worden in de ouderbijdrage.

De Roosendaalse Lijst heeft daarom de volgende vragen:

1. Een vergaande samenwerking en mogelijke fusie tussen SPR en het basisonderwijs had onder andere tot doel een efficiencyslag te maken. Het uurtarief kent inmiddels een stijging van 28%. Kunt u ons een onderbouwde toelichting van deze verhoging geven in relatie tot de efficiencyslag?
2. Bent u bekend met de VVE gecertificeerde gastouders? Hoeveel peuters maken hier gebruik van?
3. Gaat u de andere aanbieders zoals Kober en VVE gecertificeerde gastouders bij de communicatie betrekken, zodat in het kader van geld volgt kind, ook die ouders in aanmerking kunnen komen voor compensatie van de ouderbijdrage? Zo ja, op welke wijze en vanaf wanneer, zo nee, waarom niet?

Voor beantwoording, zie link : LINK