Slecht mobiel bereik in buitengebied

AntenneIn een tijd waarin internet en vooral mobiel internet bijna een primaire levensbehoefte is geworden en steeds meer instanties toepassingen hiervoor ontwikkelen, heeft een beperkte, een slechte, of zelfs geen dekking van mobiele netwerken grote gevolgen. De Roosendaalse Lijst maakt zich specifiek zorgen over deze mobiele dekking in het buitengebied van Wouwse Plantage, Heerle en Moerstraten maar ook op andere plekken in het buitengebied is er sprake van slecht of geen mobiel bereik.
Volgens diverse inwoners, ondernemers en bewonersplatforms uit de betreffende gebieden is er vaak sprake van geen of slechte ontvangst of kan er enkel gebruik gemaakt worden van een duur Belgisch netwerk. Concreet heeft dit gevolgen voor moderne (agrarische) bedrijfsvoering, het actief participeren in social media burgernetwerken (zoals de buurtpreventiewhatsappgroepen) en de (online) communicatie met instanties en overheden. Ook overheden zelf zoals agenten die in het buitengebied gebruik moeten maken van hun smartphones (online kenteken natrekken, inscannen gegevens en uploaden etc) kunnen gehinderd worden in belangrijk werk.
Tevens is er een accuut probleem als onze burgers het noodnummer 112 niet kunnen bereiken door geen dekking of enkel dekking van een Belgisch netwerk.
De problemen met het bereik in deze gebieden zijn ook te herleiden uit de gegevens van de website: www.antenneregister.nl

De Roosendaalse Lijst maakt zich naar aanleiding van het bovenstaande zorgen en heeft de volgende vragen:
1. Onderschrijft het College de problemen met de dekking van mobiele netwerken in het buitengebied en zo ja, waarom, zo nee, waarom niet?
2. Welke rol kan het College hierin spelen om ervoor te zorgen dat de ontvangst van mobiele netwerken verbetert? (bijvoorbeeld via een actieve lobby richting providers of een vereenvoudigde en/of goedkopere vergunningverlening)
3. Aanleg van vaste internetlijnen (zoals glasvezel) worden soms haalbaar als burgers participeren in de aanleg. Zijn er mogelijkheden tot betere dekking van mobiele netwerken door burgerparticipatie bij de aanleg of plaatsingsmogelijkheden?
4. Indien u het probleem onderschrijft en hier een actieve rol in kunt spelen, op welke termijn verwacht u dit te gaan doen?

Voor beantwoording zie link: LINK