Stand van zaken alternatieven woonvoorziening drugsverslaafden

Dit jaar heeft de Roosendaalse Lijst al tweemaal vragen gesteld naar de stand van zaken betreffende een woonvoorziening voor drugsverslaafden.

Als laatste ontvingen we vanuit het college een doorgestuurde brief van Bergen op Zoom waarin gesteld wordt dat er in juni een onderzoek wordt afgerond en dat de er na een gezamenlijk portefeuillehouders overleg in juli een bericht naar de afzonderlijke raden zou gaan.

De Roosendaalse Lijst heeft de volgende vragen:

1. Is het onderzoek eind juni reeds afgerond? Indien nee, waarom niet?

2. Heeft het geplande portefeuillehouders van juli overleg reeds plaatsgevonden? Indien nee, waarom niet?

3. Wat zijn de resultaten van het onderzoek? En wat is het bestuurlijk standpunt?

4. Zijn er verder ontwikkelingen in dit dossier te vermelden?

Voor beantwoording, zie link : LINK