Stemmen Handmatig – Computer

Op woensdag 15 maart 2017 gaan we met zijn allen weer naar het stemhokje. Om je stem uit te kunnen brengen moet je deze keer een stembiljet van 100 cm bij 70 cm uitvouwen (bijna net zo breed als een stemhokje), om daarna het biljet weer zodanig op te vouwen dat het in de stembus past.
Het na sluitingsuur sorteren en tellen van dit formaat biljetten is al net zo onhandig, tijdrovend en erg kostbaar vanwege de inzet van vele “tellers”.
In een tijd waarin digitalisering zowat alle papieren handelingen aan het vervangen is, zijn we bij verkiezingen al sinds 2007 terug naar af: van de stemcomputer terug na het stemmen met het rode potlood. Hoewel het op zich wel iets nostalgisch heeft, is het eigenlijk te gek voor woorden dat we anno 2017 nog zo te werk gaan, dit ondanks vele (ook politieke) initiatieven om de stemcomputer her in te voeren.

De Roosendaalse Lijst kan zich voorstellen dat men geen enkel risico wil nemen met de betrouwbaarheid van de uitslag, maar het moet toch mogelijk zijn een systeem te ontwikkelen dat aan de eisen voldoet?

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft dan ook enkele vragen:

1. Kunt u aangeven welke (landelijke) initiatieven om te komen tot elektronisch stemmen momenteel (nog) lopen en wat de stand van zaken hiervan is?
2. Wat kosten deze landelijke verkiezingen voor de gemeente Roosendaal? (huur, verteer en inrichting locaties, bezetting stembureaus, inhuur tellers enz.)

Voor beantwoording, zie link : LINK