Subsidie buurthuizen 2015

Uit een brief ondertekend door 9 van de 11 buurthuizen blijken deze in 2015 nogmaals een fikse korting op hun subsidie te verwerken te krijgen. De oorzaak van deze korting is klaarblijkelijk het feit dat de gemeente Roosendaal vanaf 2015 de kapitaallastensubsidie van de buurthuizen Dijksteeke en Bergspil niet meer separaat aan deze buurthuizen vergoedt, maar via een verdeelsleutel ten laste laat vallen van de overige 9 ten opzichte van hun subsidiebedrag over 2014.
De Roosendaalse Lijst heeft enkele vragen over deze herverdeling:

  1. Herkent de wethouder de in de brief geschetste situatie?
  2. Wil de wethouder inderdaad de kapitaallastensubsidie 2015 van bergspil en dijksteeke ten laste laten vallen van de overige 9 buurthuizensubsidie 2015 tov hun subsidie van 2014? Zo ja, waarom?
  3. Zo nee, welke oplossing heeft de wethouder?
  4. De kapitaallastensubsidie dijksteeke en bergspil is een structurele kostenpost. Aangezien er in 2015 klaarblijkelijk iets verandert in de subsidie van de andere 9 buurthuizen, is onze vraag aan de wethouder: Is de voorgestelde verdeling 2015 de structurele dekking/oplossing voor de komende jaren of is 2015 een tussenjaar en volgt er een nieuw beleid?

Voor antwoord, klik hier.