The Passion

Ieder jaar, vanaf 2011, wordt “The Passion” opgevoerd in een andere Nederlandse stad. De 2016-editie vond onlangs plaats in Amersfoort. Deze TV-productie trok ruim 3 miljoen TV-kijkers en vele duizenden toeschouwers in de stad zelf. Het is een muzikale vertelling van het paasverhaal (met vele bekende artiesten) met een processie door de stad. Een dergelijk evenement geeft een enorme uitstraling aan de stad en zorgt voor landelijke bekendheid en een uitstekende promotie.

De Fractie van de Roosendaalse Lijst heeft enkele vragen hierover:

1. Deelt u de mening van de Roosendaalse Lijst dat “The Passion” zorgt voor een enorme boost voor de stad in de vorm van een positieve uitstraling en naamsbekendheid? Graag een toelichting.

2. Bent u bereid te onderzoeken of Roosendaal kan voldoen aan de voorwaarden om voor toewijzing van het evenement in aanmerking te komen en, indien dit een positief resultaat oplevert, Roosendaal ook daadwerkelijk aan te melden? Graag een toelichting.

3. Vindt het College, met de Roosendaalse Lijst, dat in het jaar van “750 jaar Roosendaal” in 2018, dit evenement de viering van het jubileum (waarvoor nu al gespaard wordt) extra cachet kan geven? Graag een toelichting

Voor beantwoording, zie link : LINK