Tijdspad Stadskantoor en Mariadal

Met raadsmededeling 59B-2016 heeft u de raad geïnformeerd over uw besluit om het Stadskantoor te handhaven op de huidige locatie.

Op initiatief van de Commissie Binnenstad is op 1 december in een themabijeenkomst meer achtergrondinformatie over dit besluit en de relatie met ontwikkeling van Mariadal gegeven.

Om inzicht te houden op voortgang van de ontwikkelingen in zowel Mariadal als renovatie van het Stadskantoor zouden wij graag een tijdspad willen ontvangen van de verschillende processtappen en de momenten waarop de raad hierover geïnformeerd dan wel betrokken zal worden, aangaande:

1. De verschillende fasen in het gunningsproces ontwikkeling Mariadal

2. Het bestemmingsplan voor Mariadal

3. De renovatie van het Stadskantoor

Voor beantwoording, zie link : LINK