Tongerloplein

Op 14 juni 2014 werd het Tongerloplein officieel geopend als hét nieuwe cultuurplein van Roosendaal alwaar het culturele verenigingsleven een open podium wordt geboden.

Ondanks dat de officiële opening heeft plaatsgevonden, is de Roosendaalse Lijst van mening dat de nieuwe bestemming voor het Tongerloplein nog niet voor 100% is afgerond. Dat vinden meerdere inwoners van Roosendaal ook.

Zo zou het braakliggend privéterrein naast Jack’s Casino meegenomen worden in de plannen van het Tongerloplein. Hier is echter tot nu toe weinig actie op ondernomen door de eigenaar noch de wethouder, getuige ook bijgaande foto.

Het college wordt daarom verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Zijn er door de gemeente afspraken gemaakt met de eigenaar?
2. Zo ja, welke afspraken zijn gemaakt en wat is de stand van zaken?
3. Zo nee, bent u voornemens hier initiatief in te nemen? Op welke wijze?

Voor antwoord, zie : Vraag en Antwoord 24 uursvraag Roosendaalse Lijst Tongerloplein

tongerlo2