Uitbreiding winkelcentrum Tolberg

Tolberg Winkelcentrum
De Verbouwing van het Roosendaalse Winkelcentrum Tolberg, gepland in 2015, is uitgesteld (volgens een artikel in BN/DeStem). De gemeente zou een haalbaarheidsonderzoek naar de verbouwing hebben afgewezen. Door het uitstel zou al een winkelier hebben besloten te vertrekken uit het winkelcentrum.
De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover enkele vragen:
1. Klopt het dat de gemeente een haalbaarheidsonderzoek naar de verbouwing van het centrum heeft afgewezen en zo ja, waarom?
2. Is de afwijzing van het onderzoek de enige reden waarom de verbouwing is uitgesteld of zijn er nog andere oorzaken van uitstel en zo ja welke?
3. Zijn er voorwaarden verbonden aan de branchering voor het winkelcentrum en zo ja welke?
4. Welke rol speelt de thans vigerende detailhandelsnota in deze kwestie?
5. Spelen mogelijke ontwikkelingen rondom De Bergspil een rol in het geheel, zo ja welke ontwikkelingen en wat is de opvatting van het College in deze?
6. Uitbreiding van het centrum zou gevolgen kunnen hebben voor de parkeersituatie en parkeercapaciteit. Hoe denkt u hiermee om te gaan?
Er is altijd gesteld dat de ontwikkelingen in de Binnenstad niet ten koste mogen gaan van de leefbaarheid en vitaliteit van de (winkelcentra in) wijken en dorpen.
7. Spelen de ontwikkelingen in de Binnenstad toch een rol in het toegepaste beleid ten aanzien van winkelcentra en wijken en dorpen, zo ja, in welke opzicht?

Voor beantwoording zie link : LINK

Vraag 7 werd niet tot tevredenheid beantwoord en is voorzien van toelichtende vragen in de Commissie Bestuur vergadering van 15 april 2015