Uitbreidingsplannen Heidepol

In Bergen op Zoom is de nodige commotie ontstaan omtrent de uitbreidingsplannen van camping Heidepol naar een grootschalig recreatiepark. Zie ook onderstaande link, verwijzend naar een artikel uit BN/DeStem.

De commotie ontstond met name vanwege de vermeende overlast bij de omwonenden en de communicatie hierover vanuit de gemeente Bergen op Zoom. De betreffende locatie bevindt zich op Bergs grondgebied, maar ligt op het randje van de gemeentegrens met Roosendaal. M.a.w. ook inwoners van onze gemeente behoren tot de direct betrokkenen / belanghebbenden en ondervinden mogelijk overlast van de nieuwe situatie.
Uiteraard zijn wij blij met extra recreatiemogelijkheden in onze regio maar de belangen van onze inwoners mogen hierbij zeker niet vergeten en geschaad worden.

De Roosendaalse Lijst heeft daarom hierover enkele vragen:

1. Bent u op de hoogte van de nieuwe plannen met voormalige camping Heidepol aan de Zoomvlietweg en zo ja, wat vindt u van deze plannen?

2. Is er over de vergunningprocedure (aanvraag – verlening) door de gemeente Bergen op Zoom contact of overleg geweest met de gemeente Roosendaal en zo ja, waarover precies, met welke intentie en met welke resultaten? Zo nee, had u dit (in het kader van de netwerkstadgedachte) op prijs gesteld en gaat u alsnog zelf contact opnemen?

3. Zijn naburige inwoners uit onze gemeente betrokken in en/of geïnformeerd over deze kwestie door de gemeente Bergen op Zoom en zo ja op welke wijze? Hebben zij dezelfde informatie gehad als de belanghebbenden uit de gemeente Bergen op Zoom? Zo nee, had dit volgens u wel gemoeten?

4. Hoe vindt u in zijn algemeenheid dat we als gemeente om moeten gaan met dit soort “grensgevallen”, zoals ook eerder de Biomoer in Moerstraten, op het grensgebied tussen Bergen op Zoom en Roosendaal met tegenstrijdige belangen.

Voor beantwoording, zie link : LINK