Vandalisme Kinderdagverblijf Domino

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft kennis genomen van het krantenartikel betreffende vandalisme bij kinderdagverblijf Domino. Gelet op het feit dat de vandalen keer op keer toeslaan, kan de fractie van de Roosendaalse Lijst zich goed voorstellen dat dit leidt tot frustratie en machteloosheid bij medewerkers en ouders. Ook voor de kinderen maakt het vandalisme indruk, zeker als we lezen dat eigengemaakte spulletjes zoals vogelhuisjes kapot gemaakt worden.

De fractie van de Roosendaalse Lijst is van mening dat jarenlang vandalisme op een plek waar kinderen, medewerkers en ouders zich veilig en vertrouwt moeten voelen, nu moet stoppen.

Wij hebben daarom onderstaande vragen voor het College:

1. Bent u volledig op de hoogte van het terugkerende patroon van vandalisme bij kinderdagverblijf Domino en onderschrijft u dat er al jaren lang sprake is van frustratie, schade en verdriet bij medewerkers, ouders en kinderen als gevolg van de aanhoudende vernielingen?

2. Gelet op het feit dat er jarenlang consequent aangifte is gedaan; welke concrete acties heeft u tot op heden ondernomen om het vandalisme de kop in te drukken?

3. In het krantenartikel van BN/De Stem lezen we dat er één camera bij Domino hangt, er extra gesurveilleerd wordt en ook buurtpreventie een oogje in het zeil houdt. Bent u van mening dat deze inzet afdoende is om het vandalisme tegen te gaan? Zo ja, waar baseert u dit op, zo nee, welke stappen dienen er nog ondernomen te worden?

4. Bent u in gesprek met Domino om samen met hen te bekijken welke middelen, zoals de wens vanuit Domino om extra camera’s te plaatsen, ingezet kunnen worden om het vandalisme tegen te gaan? Zo ja, wanneer verwacht u met een effectieve aanpak te komen waardoor de structurele vernielingen stoppen, zo nee, wanneer gaat u in gesprek met Domino?

Voor beantwoording, zie link : LINK