Veel monumentale bomen in Roosendaal

WiFiIn het Landelijk Register van Monumentale Bomen zijn bomen opgenomen die volgens de Bomenstichting van nationaal belang zijn. In veel gevallen gaat het om bomen met een hoge leeftijd gecombineerd met een bijzondere schoonheid of zeldzaamheidswaarde, of een beeldbepalende functie voor de omgeving.

Mede naar aanleiding van een artikel in BN de Stem, waarin melding wordt gemaakt van het feit dat Roosendaal met ruime voorsprong het hoogst aantal monumentale bomen van Nederland heeft geregistreerd, heeft de Roosendaalse Lijst de nodige vragen:

1. Hoe komt het dat Roosendaal zo buitensporig veel monumentale bomen heeft ten opzichte van alle andere Nederlandse gemeentes?
2. Wat hanteert de gemeente Roosendaal als de definitie van, of de criteria voor, een monumentale boom om deze status te krijgen?
3. Wat was de werkwijze van inventariseren volgens deze criteria en wie heeft dit uitgevoerd?
4. Wat is het gemeentelijk beleid met betrekking tot monumentale bomen en met name:
a. Wat zijn de rechten en verplichtingen die een eigenaar van een monumentale boom krijgt opgelegd?
b. Is er (financiële) ondersteuning die een eigenaar van een monumentale boom vanuit de gemeente kan krijgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waaruit wordt deze hulp betaald?
5. Waarom is het fonds monumentale bomen opgeheven?
6. Op de digitale bomenkaart staan alle bomen en houtopstanden die niet zonder vergunning gekapt mogen worden. http://rsdetl.publiceer.c-sam.nl/viewer.aspx?map=Bomenkaart&profileName=Mobile Zijn dit allemaal monumentale bomen?
7. Zo nee:
a. Is er een aparte kaart met de monumentale bomen beschikbaar?
b. Wat zijn dan de criteria voor, en het beleid van, de niet monumentale bomen op de digitale bomenkaart,
c. Hoe (en door wie) zijn de niet monumentale bomen dan geselecteerd?
8. Zijn alle (niet) monumentale bomen gefotografeerd tijdens het samenstellen van de lijst? En zijn deze foto’s (digitaal) te raadplegen?

Voor beantwoording zie link, LINK