Veiligheid kerncentrale Doel

De recente ontploffing in de Kerncentrale in Doel vormt een nieuw hoofdstuk in een reeks incidenten in de centrale en verslechteren het gevoel van veiligheid, vooral in de (nabije) omgeving van de centrale. De vraag die veelal gesteld wordt is of langer openhouden van “Doel” nog verantwoord is. Ook de veiligheid van onze gemeente en haar inwoners lijkt in het geding te kunnen komen, gelet op de relatief kleine afstand met de centrale. Onze gemeente ligt namelijk ook in het verspreidingsgebied van jodiumtabletten welke bewoners bij een calamiteit bescherming moeten bieden.

De kerncentrale Doel ligt in de haven van Antwerpen, op vier kilometer afstand van de Nederlandse grens. In buurgemeenten gaan politieke geluiden op om samen met de veiligheidsregio’s, de provincies Noord-Brabant en Zeeland en het Rijk de handen ineen te staan en te eisen dat er een grensoverschrijdende inspraakprocedure komt, waarin mogelijk op definitieve sluiting kan worden aangedrongen.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft enkele vragen:

1. Wanneer bent u, en de betrokken veiligheidsregio’s, op de hoogte gebracht van de ontploffing en wat is u verteld over de oorzaak en het (dreigende) gevaar hierbij?
2. Heeft u het idee dat u voldoende adequaat bent geïnformeerd? Graag een nadere toelichting.
3. Gaat u namens Roosendaal verdere actie ondernemen en zo ja, hoe, met wie, tegen wie/wat, wanneer en met welk doel?
4. Zijn er op dit moment nog feiten welke van belang zijn in deze casus?

Voor beantwoording, zie link : LINK