Veiligheid kinderen en kosten vervoer bij verbouwing basisschool de Linde Nispen

LindeLogoBij het raadsvoorstel tot renovatie van basisschool de Linde is vermeld:
“Om het onderwijs zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van de werkzaamheden, wordt ervoor gekozen de werkzaamheden in de schoolvakanties te laten plaatsvinden. In de zomervakantie 2014 wordt gestart met de eerste werkzaamheden.
Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2015 gereed.”

Nu is ons ter ore gekomen dat bij aanvang van het nieuwe schooljaar de hele school ontruimd wordt voor een periode van 8 weken (Mits de bouwwerkzaamheden niet uitlopen, anders langer), waarbij de bovenbouw elke dag met bussen naar Roosendaal vervoerd gaat worden, en de onderbouw in dorpshuis Nisipa wordt ondergebracht.

We horen dat dit alles is/wordt geregeld op verzoek van, en in nauwe samenspraak met de ouders, want deze zagen de veiligheid van hun kinderen in het gedrang komen.
Ook dorpshuis Nisipa faciliteert in onderdak voor de onderbouw.

Dit is een grote wijziging van hetgeen in het raadsvoorstel is beschreven qua veiligheid en lesklimaat. De gemeenteraad blijft bij zulke wijzigingen op een raadsbesluit graag vooraf op de hoogte.
De fractie van de Roosendaals Lijst ontvangt daarom graag van de wethouder zo snel mogelijk een update rondom deze veranderingen, waarin alle wijzigingen worden benoemd, en waarin speciale aandacht wordt gegeven aan de volgende aspecten:

• Waarom een verandering van inzicht qua gebruik tijdelijke ruimtes?
• Hoe is de veiligheid rondom het vervoer geregeld bijvoorbeeld m.b.t. de verzamel en opstapplaats, verkeersbrigadiers, uitstapplaats?
• Bij de commissiebehandeling is gesteld dat bijhuren van ruimte niet was opgenomen in de begroting en kostenverhogend zou zijn. Waaruit worden de extra kosten voor huur van ruimtes en dagelijks vervoer betaald?
• Hoe komt het dat er nu zo lang tijdens schooltijd moet worden verbouwd? Waarom is er vorige schoolvakanties niet meer uitgevoerd?
• Gaat het om 8 weken of is verdere uitloop mogelijk?
• Hoe zit het met de inspanningen om plaatselijke ondernemers te betrekken? Graag een overzicht welke acties hierin ondernomen zijn en met welke resultaten!

Voor beantwoording zie link : LINK