Vennootschapsbelasting 2016

Onlangs is een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd onder de titel “Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen”. Deze wet zorgt ervoor dat vanaf 2016 ook gemeenten vennootschapsbelasting (Vpb) moeten gaan betalen over zgn. ondernemingsactiviteiten. Zaken die dan onder deze wet zouden kunnen komen te vallen zijn bijvoorbeeld de exploitatie van het zwembad en de grondexploitaties.

  1. Wat vindt u van dit Wetsvoorstel?
  2. Welke gemeentelijke activiteiten zouden in onze gemeente onder deze Wet kunnen gaan vallen?
  3. Wat zouden globaal de financiële gevolgen en overige gevolgen van deze wet zijn voor Roosendaal, in de breedste zin des woord?

Voor beantwoording, klik hier.