Verkoopportefeuille gemeentelijk vastgoed

In Raadsmededeling 15B-2015 “analyse gemeentelijk vastgoed” wordt het gemeentelijke vastgoed uitgesplitst in drie categorieën: een kernportefeuille, een ontwikkelportefeuille en een verkoopportefeuille. Over de verkoopportefeuille staat beschreven: “Tot deze portefeuille behoren die panden die hun beleidsfunctie hebben verloren en waarvoor geen herontwikkeling onder gemeentelijke regie is gepland.

Vastgoed dat valt onder de verkoopportefeuille wordt na taxatie verkocht tegen marktwaarde”. Tevens is een bijlage toegevoegd met de panden (43 stuks) die het betreffen. De opbrengst van enkele panden is al ingezet ter dekking van bepaalde kosten. (o.a. bij het Raadsvoorstel “Realisatie van de Cultuurcluster”)

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover enkele vragen:

1. Welke van de panden op de lijst van 43 zijn inmiddels definitief verkocht en over welke panden worden inmiddels onderhandelingen gevoerd met welke stand van zaken?

2. Zitten bij de verkochte panden ook de panden die nodig waren ter dekking van kosten, waarvan het Raadsvoorstel reeds is vastgesteld; zo nee, hoeveel bedragen de nog niet afgedekte kosten en wanneer denkt u deze dan wel te kunnen “inboeken”?

3. Op welke wijze stimuleert u de verkoop van de panden op de “verkoopportefeuille”?

Voor beantwoording, zie link : LINK