Vervolgvragen onderhoud kunstwerken

Uit de antwoorden op onze vragen van 28 september 2017 over het herstel van de zandstenen beelden Venus en Hercules uit het Emile van Loonpark, is medegedeeld dat de mogelijkheden voor restauratie worden onderzocht. In het onderhoudsplan is voor 2017 voor beide beelden samen € 15.000 opgenomen, uit onderzoek blijkt dat de vernielde beelden al 6 jaar liggen opgeslagen.

1. Blijven deze onderhoudsbudgetten beschikbaar voor restauratie van de beelden? Graag een toelichting stand van zaken gesprekken restaurateur.

U schrijft in de beantwoording verder dat er tijdens de inventarisatie kunstwerken zijn aangedragen die niet in het plan waren opgenomen.

2. Wanneer is het onderhoudsplan kunstwerken in de openbare ruimte afgerond ? Graag een actueel overzicht stand van zaken onderhoud kunstwerken

3. Worden in het kader van onderhoud afspraken gemaakt over kunstwerken met wijken en dorpen, particulieren en bedrijven in of grenzend aan het openbaar gebied? Graag een toelichting over de stand van zaken betreft afspraken.

Voor beantwoording, zie link : LINK