Verwaarloosde kinderen

 

Uit een onderzoek van RTL-Nieuws blijkt dat er op scholen steeds vaker verwaarloosde
kinderen gesignaleerd worden. “Vele honderden kinderen komen ‘s ochtends met honger,
met kapotte kleding en / of ongewassen op school”, aldus RTL. Vaak geven scholen eten,
kleding en onderdak. Het gaat om meer dan duizend kinderen. Er zijn in totaal vijfduizend
scholen benaderd.

De Roosendaalse Lijst is geschrokken van deze resultaten en gelet op het feit dat
gemeenten per 1 januari jl. verantwoordelijk zijn voor de Jeugdzorg, leven bij de fractie
van de Roosendaalse Lijst enkele vragen:

1. Bent u bekend met de resultaten van dit onderzoek en zo ja, wat vindt u hiervan?
Zo nee, bent u wel bekend met het feit dat dit probleem zich überhaupt voordoet
en hoe gaat u daar mee om?

2. Zijn bij het onderzoek ook Roosendaalse scholen betrokken en zo ja, wat waren
hier de resultaten?

3. Wat gaat u doen met de signalen uit het onderzoek? Gaat u bijvoorbeeld
preventieve maatregelen nemen en zo ja welke? (ook al zou zich het probleem nu
nog niet voordoen in Roosendaal).

4. Hebt u via de GGD, dan wel Jeugdzorg, al signalen ontvangen over dit verschijnsel
en zo ja, wat wordt daarmee gedaan. Zo nee, gaat u nog actief bij de
GGD/jeugdzorg navragen of in onze gemeente dergelijke gevallen bekend zijn dan
wel verwacht worden?

Voor beantwoording zie link : LINK