Verweesde kunstwerken

Door verbouwingen, sloop, herinrichtingen van straten en pleinen verdwijnen regelmatig kunstwerken uit de openbare ruimte.

De Roosendaalse Lijst vindt het erg belangrijk om de waarde van de kunstwerken te laten zien en ze een tweede leven te geven door ze terug te brengen naar het publiek en kunst toegankelijk te maken in onze wijken en dorpen.

Kunstwerken een tweede leven geven is ook heel duurzaam.

De Roosendaalse Lijst heeft vernomen dat kunstwerken (zoals “Onder Bescherming Spelende Kinderen van kunstenaar Libert Ramaekers ,zie foto hiernaast), waarvoor nog geen bestemming is, zijn opgeslagen bij de gemeente en bij derden.

Op onderstaande foto’s is te zien hoe een van de kunstwerken staat te verloederen. Het betreft hier een kunstwerk van het voormalig gemeentelijk slachthuis aan de Schotsbossenstraat van kunstenaar Charles Hammes.

 

Onze fractie heeft hierover de volgende vragen:

1. Bent u met ons van mening dat culturele kunstwerken het verhaal van de geschiedenis kunnen vertellen en daarmee een toegevoegde waarde hebben voor de promotie van onze wijken en dorpen? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u bereid om meer sturing en richting te geven aan het behoud van kunstwerken door middel van het maken van beleid? Graag een toelichting

3. Zijn er richtlijnen/ kaders of een kunstwerk wordt behouden? En waar het eventueel weer teruggeplaatst wordt? Graag een toelichting

4. Beschikt u over een inventarisatie van verwijderde kunstwerken? Zo ja, wilt u deze aan de raad verstrekken?

5. Kan het college aangeven hoe en waar deze kunstwerken worden opgeslagen? Graag een toelichting

6. Kan het college aangeven of er budget is voor de opslag van kunstwerken? Graag een toelichting.

Voor beantwoording, zie link : LINK