Vijver aan Nieuwstraat in Wouw opgeknapt

“Een idyllische vijver met zwemmende eendjes, een sproeiende fontein, vissende kinderen op een fraaie vlonder en genietende toekijkende bejaarden vanuit hun appartement aan de Venpoorten”. Het klinkt als een passage uit een roman uit vervlogen tijden, maar het was tot voor enkele jaren terug de werkelijkheid aan de Nieuwstraat in Wouw.

Na de reconstructie en verfraaiing van deze straat is het echter met de vijver helemaal mis gegaan. Sinds die tijd is het water uit de vijver verdwenen, is er geen flora en fauna meer te bekennen en ligt alles er verlaten en onderkomen bij. De vlonder is verrot en spekglad vanwege de groene aanslag. Met slechts enkele rode linten is deze vlonder afgezet.

Erg zonde dat deze, nog niet zo heel lang geleden gereconstrueerde vijver, er nu zo bijligt. Wanneer je vanuit Heerle Wouw binnenrijdt zou dit een prachtige dorpsentree kunnen zijn, maar dat is het nu niet, integendeel. De bewoners van de aangrenzende appartementen kijken nu in een zwart leeg gat, kinderen kunnen er niet meer spelen/vissen en de vlonder is een gevaar voor de betreders hiervan.

De Roosendaalse Lijst heeft hierover enkele vragen:

  1. Bent u op de hoogte van de situatie zoals bovenstaand omschreven en wat vindt u hiervan?
  2. Wat is de oorzaak van de staat van verval van de genoemde vijver/vlonder?
  3. Bent u zich bewust van de gevaarlijke situatie met de gladde en verrotte vlonder?
  4. Bent u voornemens de vijver/vlonder weer in de bedoelde staat terug te brengen en zo ja wanneer? Zo nee, waarom niet?

Voor beantwoording, zie link : Vijver aan Nieuwstraat in Wouw

Inmiddels is de vijver opgeknapt en weer vol leven.