VOG bij 80 jaar en ouder

De Roosendaalse Lijst krijgt signalen van ouderen die vrijwilligerswerk verrichten, dat er vanuit de gemeente Roosendaal geen Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) verstrekt wordt aan inwoners van 80 jaar en ouder. Via de website van de gemeente Roosendaal wordt hier geen melding van gemaakt. Dit leidt er in de praktijk toe dat inwoners van 80 en ouder een VOG formulier invullen en conform de gecommuniceerde procedure inleveren bij publiekszaken en vervolgens onverrichte zaken huiswaarts kunnen keren omdat de aanvraag via de site www.justis.nl dient te lopen.

De Fractie van de Roosendaalse Lijst constateert dat hier sprake is van directe leeftijdsdiscriminatie en heeft hierbij enkele vragen:
1. Waarom kunnen inwoners van 80 jaar en ouder bij de publieksbalie van de gemeente Roosendaal niet geholpen worden indien zij een aanvraag VOG hebben, terwijl dit bij andere gemeenten wel mogelijk is?
2. Andere gemeenten die geen VOG in een dergelijk situatie afgeven (bijvoorbeeld Breda) maken dit bij voorbaat via hun website bekend. Waarom doet de gemeente Roosendaal dit niet, zodat inwoners niet voor niets naar het Stadskantoor komen?
3. Bent u bereid om deze service inwoners van 80 jaar en ouder alsnog aan te bieden? Indien u hier niet toe bereid bent, waarom dan niet?

Voor beantwoording, zie link : LINK