Week van de Teek

Deze week is de “week van de Teek”. In veel gemeenten wordt hier extra aandacht aan geschonken. Er is sprake is van een explosieve toename van tekenbeetziekten bij mens en (huis-)dier. Er zijn ca. 23.500 mensen per jaar die door besmette teken de ziekte van Lyme krijgen. De gevolgen van de ziekte zijn diepgaand en het herstel is langdurig maar de ziekte kan zelfs ook leiden tot de dood. Artsen zijn van mening dat er nog meer aandacht besteed moet worden aan de risico’s van een tekenbeet. De teek komt vooral voor in onze bossen, parken en tuinen.

De Roosendaalse Lijst vindt het van belang is dat er een efficiënte en grondige voorlichting plaatsvindt waarin alle inwoners goed geïnformeerd worden hoe men met deze bedreiging om kan gaan, hoe tekenbeten voorkomen kunnen worden, hoe tekenbeten te herkennen zijn en wanneer men de arts moet raadplegen.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft enkele vragen hierover.

1. Bent u het met ons eens dat de gevolgen van tekenbeten niet te onderschatten moeten zijn en zo ja waarom?

2. Bent u bereid extra voorlichting te geven over tekenbeten en de mogelijke gevolgen hiervan en zo ja op welke wijze? (bijv. via ErZijn, de Bode, website, voorlichting op scholen of anderszins)

Voor beantwoording, zie link : LINK