Werkzaamheden plantsoenen door bedrijf uit Werkendam

WiFiIn BNDeStem van 19 augustus jl. wordt melding gemaakt van het feit dat de verouderde plantsoenen in de Westrand worden gesaneerd door aannemer Koek uit Werkendam. Het feit dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd verheugd ons; we hebben immers hiervoor als Raad bij de begrotingsbehandeling 2015 vijf ton beschikbaar gesteld.

Wat ons wel bevreemd is het feit dat een bedrijf uit Werkendam deze opdracht gaat uitvoeren. Niet dat wij twijfelen aan de capaciteiten van dat bedrijf maar in onze eigen gemeente zijn volgens ons ook voldoende goed geoutilleerde bedrijven beschikbaar om deze klus te klaren.

Tevens heeft de Raad ooit een motie aangenomen om zoveel mogelijk gemeentelijke opdrachten door ondernemers uit de eigen gemeente uit te laten voeren, tenzij de specifieke kennis hiervoor ontbreekt. In dit geval kun je amper spreken van vrij specifiek werk, maar van werk dat door de meeste hoveniers en/of loonbedrijven wel moet kunnen worden uitgevoerd.

De fractie van Roosendaalse Lijst heeft daarom onderstaande vragen:

1. Waarom heeft u gekozen voor een bedrijf van buiten onze gemeente?
2. Hoe heeft u de Raadsbreed aangenomen motie, zoals genoemd in onze toelichting, geïnterpreteerd?
3. Heeft u ook gedacht aan opdrachtverstrekking aan de WVS in het kader van de doelstellingen van de nieuwe participatiewet?

Voor beantwoording zie link, LINK