Wielerexperience

Wieler Experience – stand van zaken

Onlangs won de Roosendaalse wielren- en ontspanningsvereniging “de Kaaimannen” de door de gemeente uitgeschreven wedstrijd (City Challanges) om te komen met het beste idee voor een nieuwe invulling van het “Red Band – sportpark”, dat na verhuizing van THOR naar sportpark “Vierhoeven” niet echt een functie meer had.

Het ingediende en winnende idee omvat het maken van een Wieler Experience op het sportpark; het plan hierbij is om van de atletiekbaan een geasfalteerde wielerbaan te maken als trainingscircuit voor renners die nu onbeschermd op de openbare weg fietsen zoals op de Borchwerf. In de binnenring van de baan zou mogelijk nog een BMX-parcours aangelegd kunnen worden. De wethouder gaf destijds aan zeker mee te willen denken over de uitwerking van het winnende idee.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover nu enkele vragen:

1. Wat voor status heeft op dit moment het ingediende en winnende plan?
2. Heeft het plan kans van slagen (ook financieel) en zo ja kunt u dit toelichten?
3. Heeft u regelmatig overleg met de indienaars van het plan en zo ja kunt u daar iets over zeggen?

Realisatie van dit plan zou zeker bijdragen aan de versterking van Roosendaal als wielergemeente. Ook in de omliggende gemeenten Woensdrecht en Rucphen gebeurt echter het nodige op dit vlak.

4. Kunt u iets vertellen over de contacten/samenwerking met deze gemeenten op wielergebied?
5. Zou het niet aan te bevelen zijn en versterkend werken (synergie-effect) om te werken aan één wielerregio i.p.v. aan drie wielergemeenten, of zou dit naast elkaar kunnen? Graag een toelichting.

Voor beantwoording, zie link : LINK