Wandel- fietsroute Wouw-Heerle

Tussen Wouw en Heerle loopt een deels onverhard wandel- en fietspad (Doeldreef-Kapelstraat). Gemotoriseerd verkeer mag er enkel over indien bestemmingsverkeer. Over dit pad lopen ook officiële en drukbezochte wandel- en fietsroutes o.a. uitgezet door SES West-Brabant. Omdat het pad noodzakelijkerwijs ook gebruikt wordt door plaatselijk landbouwverkeer, wordt het zwaar belast en heeft het daar flink van te verduren. Regelmatig ligt het pad er zodanig bij dat fietsen eigenlijk niet meer mogelijk is. Meermaals ontving de Roosendaalse Lijst hierover klachten en meldingen, welke steeds zijn doorgezet naar de gemeente. Volgens de wegenlegger is dit pad al eeuwen een openbare weg waarvan de onderhoudsplicht bij de gemeente ligt. Wij begrijpen dat onderhoud van dit, in het buitengebied gelegen, pad niet de hoogste prioriteit heeft, maar het begaanbaar houden voor fietsers en wandelaars zou toch het minste moeten zijn naar onze mening.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft dan ook enige vragen.

1. Bent u bekend met het bedoelde pad en de staat van onderhoud hiervan?
2. Indien ja, deelt u onze mening dat het pad grote delen van het jaar amper begaanbaar is voor met name fietsers en dat dit derhalve ook kan leiden tot gevaarlijke situaties? Graag een toelichting.
3. Bent u bekend met het feit dat over dit pad officiële wandel- en fietsroutes lopen welke het toeristische karakter van de dorpen moeten bevorderen?
4. Klopt het dat de gemeente hier onderhoudsplichtig is? Graag een toelichting.
5. Is het pad opgenomen in een onderhoudsprogramma en zo ja, hoe frequent wordt onderhoud uitgevoerd? (zoals egaliseren, verstevigen ondergrond, enz.).
6. Bent u bereid het onderhoud te intensiveren en zo ja, op welke wijze?

Voor beantwoording, zie link : LINK