Woonvoorziening Drugsverslaafden (voortgang)

Op 20 januari jl. stelden wij vragen over de besluitvorming omtrent het wel of niet doorgaan van de realisatie van de voorgenomen woonvoorziening voor drugs-verslaafden aan de Wouwseweg. In de beantwoording gaf u ondermeer aan:

– in het 1e kwartaal van 2016 wordt een memo gemaakt met de stand van zaken van de lobby voor de woonvorm chronisch drugsverslaafden, zodat gemeenteraden eenduidig ge├»nformeerd kunnen worden

– In regionaal verband is afgesproken om Bergen op Zoom nog een kwartaal de tijd te geven (1e kw. 2016) om de laatste bestuurlijke stap in de lobby te zetten

De Roosendaalse Lijst heeft, nu het 1e kwartaal van 2016 bijna verstreken is, enkele aanvullende vragen:

1. Is de genoemde memo al gemaakt en zo ja, wat staat hierin? Zo nee, wanneer kunnen we deze memo (uiterlijk) verwachten?
2. Is er al iets te melden van de laatste bestuurlijke stap in de lobby van BoZ en zo ja: wat? Zo nee, wanneer kunnen we deze (uiterlijk) verwachten?
3. Zijn er nog verdere ontwikkelingen in dit dossier?

Voor beantwoording, zie link : LINK