Woonvoorziening Drugsverslaafden

Op 11 augustus jl. stelden wij vragen over het feit of er al meer duidelijkheid zou zijn over het wel of niet doorgaan van de komst van de geplande woonvoorziening voor drugsverslaafden in de Westrand. U gaf destijds onder meer het volgende antwoord op onze vragen over het lobbytraject vanuit centrumgemeente Bergen op Zoom inzake de financiering:

In september zal er een bestuurlijk overleg tussen de gemeenten van het regionaal kompas plaatsvinden. Tijdens dit overleg zal ook de stand van zaken met betrekking tot die lobby worden besproken. Bergen op Zoom laat ons weten dat: “De uitkomsten van de contacten met het ministerie bepalend zijn op welke manier de lobby wordt vooftgezet of eventueel wordt beëíndigd.” In ons overleg in september zullen wij hierover worden bijgepraat. Op dit moment is het niet oppoftuun om daarop vooruit te lopen. Wij zullen uw raad uiteraard informeren over de voortgang.

Tot op heden zijn wij nog steeds niet geinformeerd over de voortgang en hebben daarom als fractie onderstaande vragen:

1. Waarom heeft u ons, 4 maanden na dato, nog niet geinformeerd?
2. Kunt u ons, als antwoord op deze vraag, alsnog informeren over hetgeen uit dit overleg gekomen is?
3. Kunt u aangeven wanneer er een definitief besluit genomen wordt over het wel of niet doorgaan van de vestiging van een woonvoorziening voor drugsverslaafden in de Westrand in de voorgestelde vorm en waar hangt dit besluit nog van af?
4. Hoe gaat dit besluit, als het aan uw college ligt, dan luiden?

Voor beantwoording, zie link : LINK