Woonvoorziening voor chronisch drugsverslaafden

 

Vanaf 2010 staat de realisatie van een Woonvoorziening voor chronisch drugsverslaafden bij regelmaat op de agenda.

Op de door Allee-Wonen ingediende omgevingsvergunning waren bezwaren ingediend.
Deze zijn deels gegrond verklaard.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft, op advies van de commissie voor bezwaarschriften besloten, de deels aangepaste omgevingsvergunning, in tact te laten.
Dit roept bij de RL de volgende vragen op:

1. Hoe rijmt u een dergelijk besluit met de door wethouder Polderman eerder gedane uitspraak, dat hij realisatie van een Woonvoorziening in de geplande vorm, zonder financiële bijdrage van diverse partners en het Rijk,onhaalbaar acht?

2. Zijn er inmiddels al mogelijkheden onderzocht om tot een passende woonoplossing voor deze doelgroep te komen?

Voor beantwoording, zie link : LINK